Xuất bản thông tin

null Toàn tỉnh có 09 cụm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng RT-PCR

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Toàn tỉnh có 09 cụm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng RT-PCR

Ngày 15/12, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương phương án hoạt động cụm xét nghiệm, cơ chế vận hành của các đơn vị xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime-PCR trên địa bàn tỉnh theo nội dung đề nghị của Sở Y tế.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Ảnh tư liệu

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh căn cứ chủ trương nêu trên triển khai thực hiện; Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính triển khai, hướng dẫn và theo dõi các đơn vị thực hiện; thủ trưởng các cơ sở y tế được phân công nhiệm vụ theo chủ trương nêu trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản và kinh phí theo đúng quy định.

Theo Công văn 5639/SYT-KHTC của Sở Y tế, bố trí 09 cụm xét nghiệm SARS-CoV-2:

Cụm số 1: Bệnh viện Phổi Đồng Tháp thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại bệnh viện, Bệnh viện Tâm Thần và nhu cầu xét nghiệm của TTYT huyện Cao Lãnh.

Cụm số 2: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại bệnh viện, nhu cầu xét nghiệm của TTYT huyện Tháp Mười và TTYT huyện Tam Nông.

Cụm số 3: Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại bệnh viện và nhu cầu xét nghiệm của các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và nhu cầu xét nghiệm của TTYT huyện Thanh Bình.

Cụm số 4: Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại đơn vị, nhu cầu xét nghiệm của Doanh nghiệp, các cơ quan, ban ngành tỉnh trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

Cụm số 5: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại bệnh viện, nhu cầu xét nghiệm của TTYT thành phố Hồng Ngự, TTYT huyện Hồng Ngự và TTYT huyện Tân Hồng.

Cụm số 6: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại bệnh viện, nhu cầu xét nghiệm của TTYT thành phố Sa Đéc và TTYT huyện Châu Thành.

Cụm số 7: Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại đơn vị và nhu cầu xét nghiệm của TTYT huyện Lai Vung.

Cụm số 8: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại đơn vị; hỗ trợ các doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và các trường hợp khác theo sự điều động của Tổ Điều phối thuộc Tiểu ban Xét nghiệm.

Cụm số 9: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa và Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp thực hiện xét nghiệm phục vụ cho nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và các trường hợp khác theo sự điều động của Tổ Điều phối thuộc Tiểu ban Xét nghiệm.

Nguồn: 1173/UBND-KT