Xuất bản thông tin

null Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh hoạt động “tín dụng đen”

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh hoạt động “tín dụng đen”

Ngày 20/12, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, phù hợp với phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là diễn biến tình hình do tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp ngành Ngân hàng, các sở, ngành liên quan có chính sách kịp thời giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội trong và sau thời gian dịch Covid-19; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là do nguyên nhân thiếu vốn, để có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, hạn chế tìm đến “tín dụng đen”.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh “sim” điện thoại của các doanh nghiệp; phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo trái phép liên quan “tín dụng đen”, thông tin về hoạt động cho vay trái pháp luật trên không gian mạng; chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet xử lý đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”, vay trực tuyến không đúng quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp phối hợp các các sở, ngành, tuyên truyền, phổ biến các chương trình, chính sách tín dụng ngân hàng v.v.; khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tìm hiểu kỹ và thận trọng khi tham gia giao dịch vay vốn trực tuyến và các nền tảng cho vay ngang hàng (trong bối cảnh chưa có hành lang pháp lý đầy đủ đối với lĩnh vực này); đồng thời khuyến nghị người dân tiếp cận nguồn vốn qua kênh tín dụng ngân hàng chính thống, để tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

Nguồn: 856/UBND-TCD-NC

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn