Xuất bản thông tin

null Phát động cuộc thi ảnh và câu chuyện “phụ nữ trước bão dông”

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Phát động cuộc thi ảnh và câu chuyện “phụ nữ trước bão dông”

Ban Chỉ huy Ứng phó với Biến đổi khí hậu, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc thi ảnh và câu chuyện "Phụ nữ trước bão dông" do Tổng Cục Phòng chống thiên tai tổ chức phát động.

- Đối tượng dự thi: dành cho tất cả công dân Việt Nam.

- Thời gian phát động và nhận bài thi: đến hết ngày 30/12/2021

- Thời gian bình chọn: đến 20:00 giờ, ngày 15/01/2022

- Thời gian chấm giải: từ ngày 16-30/01/2022

- Tác phẩm dự thi thể hiện rõ nội dung và thông điệp mà Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra và gửi về inbox fanpage: Thiên tai thế giới

- Đường link: www.facebook.com/thientaithegioi

- Hoặc địa chỉ email: Stic.vndma@wru.vn

(kèm theo thể lệ cuộc thi)