Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp đề ra 16 nội dung thi đua yêu nước năm 2022

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Đồng Tháp đề ra 16 nội dung thi đua yêu nước năm 2022

Mục tiêu Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 16 nội dung thi đua gồm:

(01) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Thủ tướng Chính phủ phát động.

(02) Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao năng lực quản lý nhà nước; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử đồng bộ và hiệu quả.

(03) Thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn để người dân, doanh nghiệp an tâm sinh sống và sản xuất, kinh doanh.

(04) Phát triển ổn định khu vực nông - lâm - thủy sản và tăng tốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện từng địa phương.

(05) Chuyển đổi số, tái cơ cấu công nghiệp, khôi phục, gia tăng năng lực sản xuất của ngành chế biến; tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn dịch Covid-19 trong tình hình mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu để đưa vào hoạt động.

(06) Tiếp tục khôi phục và thúc đẩy tăng trưởng nhanh thương mại - dịch vụ; kết nối tiêu thụ hàng hóa, nông sản và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

(07) Đẩy mạnh kích cầu du lịch, từng bước khôi phục lại hoạt động du lịch gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, phục hồi tuyến du lịch quốc tế sau đại dịch Covid-19.

(08) Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển và hoàn thiện mô hình Hội quán, tạo nguồn chuyển đổi thành hợp tác xã.

(09) Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

(10) Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước theo đúng quy định, gắn với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

(11) Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công gắn với huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng và cung ứng dịch vụ công; phát triển đô thị theo lộ trình.

(12) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào tăng trưởng kinh tế; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

(13) Giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc xã hội, nhất là chăm lo và hỗ trợ người dân ổn định việc làm và an tâm sinh sống, tệ nạn ma túy, xâm hại trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật.

(14) Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhằm giữ vững môi trường ổn định để phát triển.

(15) Thi đua trong xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, hướng tới xây dựng hình ảnh và con người Đồng Tháp.

(16) Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nguồn: 02/KH-UBND

 

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn