Xuất bản thông tin

null [Infographic] Phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025

Trang chủ Tin đồ họa

[Infographic] Phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025

Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, phấn đấu đưa tỉnh trở thành nơi hấp dẫn, thu hút cộng đồng khởi nghiệp hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là mục tiêu quan trọng được đề ra trong Nghị quyết 02/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025.