Xuất bản thông tin

null Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Công văn của Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố vào ngày 21/7 nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở người (nhất là bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh tay chân miệng, sởi, ho gà, Covid-19 v.v.).

Ảnh minh họa

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 3 và mũi 4 phòng Covid-19; phát động Chiến dịch tiêm chủng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đi đầu, gương mẫu trong việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; chú trọng động viên, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch ở người (sốt xuất huyết Dengue, bệnh tay chân miệng, sởi, ho gà, Covid-19 v.v.), tuyên truyền về kết quả phục hồi kinh tế - xã hội, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự và tăng cường bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Sở Y tế khẩn trương tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; triển khai quyết liệt các hoạt động chuyên môn trong phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh tay chân miệng, sởi, ho gà; tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch trong cộng đồng; tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong; tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là y tế cơ sở.

Cùng với đó là triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch, khu vực có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ đạo đơn vị chuyên môn chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, cơ quan truyền thông về phòng, chống bệnh ở người để thông tin, tuyên truyền; bảo đảm đầy đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch và khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh v.v..

Nguồn: 378/UBND-THVX

Nguồn: dongthap.gov.vn

Việt Tiến