Xuất bản thông tin

null Thu hoạch lúa liên kết thắng lợi

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Thu hoạch lúa liên kết thắng lợi

Vụ lúa hè thu năm nay, nông dân huyện Hồng Ngự tham gia Dự án Canh tác lúa thân thiện với môi trường của Hội Nông dân Tỉnh triển khai. Đến nay, nông dân tiến hành thu hoạch lúa liên kết thắng lợi.

Nông dân thu hoạch lúa

  Dự án được triển khai trên diện tích 9ha, sử dụng giống lúa ST25. Tham gia Dự án, nông dân được hướng dẫn quy trình canh tác hữu cơ, áp dụng biện pháp tưới ướt, khô xen kẻ tiết kiệm nước, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông dân chỉ sử dụng lượng giống gieo sạ 6kg/1 công. Tính tổng giá thành 13 triệu đồng/1ha. Lúa thu hoạch liên kết với Công ty lương thực Hồng Tân thành phố Sa Đéc với giá lúa 7.500 đồng/1kg, bà con thu lợi nhuận khoảng 20  - 25 triệu đồng/1ha. Đây được xem là vụ sản xuất thắng lợi so với nhiều vụ hè thu trước.

          Được biết, Dự án Canh tác lúa thân thiện với môi trường được Hội Nông dân tỉnh triển khai trong hai năm 2022 và 2023 tại huyện Hồng Ngự và huyện Tam Nông.

Minh Thi