Xuất bản thông tin

null Thực hiện văn hoá trong bảo vệ tiền Việt Nam

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Thực hiện văn hoá trong bảo vệ tiền Việt Nam

Để bảo vệ tiền Việt Nam, đồng thời nâng cao ý thức và am hiểu pháp luật trong sử dụng tiền Việt Nam đúng quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và người dân, ngày 02/12, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn về việc tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện văn hoá trong bảo vệ tiền đồng Việt Nam.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và vận động nhân thân biết về những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng tiền đồng Việt Nam được quy định tại Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ để tránh vi phạm pháp luật do thiếu thông tin.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng tiền đồng Việt Nam, kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh hoa trên địa bàn tỉnh sử dụng tiền đồng Việt Nam đúng theo quy định.

Theo Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, những hành vi sau đây là vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm:

- Làm tiền giả, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành, mua, bán tiền giả.

- Hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào.

- Sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.

- Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành trong lãnh thổ Việt Nam.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, thời gian gần đây, hoa được kết bằng tiền thật được nhiều người ưa chuộng, nhất là các bạn trẻ dùng để tặng nhau vào những ngày lễ đặc biệt như: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hay ngày sinh nhật v.v..

Nguồn: 1321/UBND-KT

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn