Xuất bản thông tin

null Giải quần vợt huyện Hồng Ngự mở rộng lần thứ 2 năm 2022 diễn ra từ ngày 16/12/2022 đến 18/12/2022

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Giải quần vợt huyện Hồng Ngự mở rộng lần thứ 2 năm 2022 diễn ra từ ngày 16/12/2022 đến 18/12/2022

Địa điểm: tại cụm sân thể thao Quãng trường Nguyễn Tất Thành, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Ban tổ chức Giải