Xuất bản thông tin

null [Infographic] Nhận diện 20 thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Trang chủ Tin đồ họa

[Infographic] Nhận diện 20 thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự thiếu hiểu biết và cả tin của người dân, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tài sản. Để tự bảo vệ tài sản, mỗi người dân nên chủ động trang bị kiến thức cơ bản nhằm kịp thời nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Mời xem Infographic dưới đây.