Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự có thêm 25 người hoàn thành cách ly

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Hồng Ngự có thêm 25 người hoàn thành cách ly

Tại huyện biên giới Hồng Ngự vừa có thêm 25 người việt kiều về nước hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày phòng chống dịch covid 19.

Trao giấy hoàn thành cách ly

Ngày 19/7/2020 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid 19 huyện Hồng Ngự đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định cho 15 người Việt kiều về từ Campuchia. Trước đó 2 ngày, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện cũng đã trao quyết định hoàn thành cách ly cho 10 người.

Bên cạnh đó Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid 19 huyện còn nhắc nhỡ mọi người sau khi về gia đình thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho cá nhân và gia đình.

Như vậy đến nay Trung tâm y tế cũ của huyện Hồng Ngự, còn lại 68 người đang thực hiện cách ly tập trung.

Văn Bửu