Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự: có thêm 48 người hoàn thành cách ly

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Hồng Ngự: có thêm 48 người hoàn thành cách ly

Tại huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp vừa có thêm 48 người hoàn thành cách ly tại khu cách ly tập trung.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly

Ngày 24/7/2020 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid 19 huyện Hồng Ngự vừa trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày theo quy định cho 8 người Việt kiều về từ Campuchia. Trước đó một ngày, địa phương cũng đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 40 người cách ly tập trung, tại Trung tâm y tế cũ của huyện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện gửi lời chức mừng đến các Việt kiều. Nhắc nhỡ mọi người tiếp tục thực hiện cách ly tại gia đình; thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Hiện toàn huyện Hồng Ngự còn lại 61 người đang thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm y tế cũ của huyện.

Văn Bửu