Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự thành lập Hợp tác xã Giồng Bàn

Trang chủ Tin hoạt động

Huyện Hồng Ngự thành lập Hợp tác xã Giồng Bàn

Ngày 09/10/2020 tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã Giồng Bàn, có 65 thành viên tham dự hội nghị.

Hội đồng quản trị Hợp tác xã Giồng Bàng ra mắt hứa hẹn

Qua thời gian chuẩn bị, Hợp tác xã Giồng Bàng được thành lập theo điều lệ Luật hợp tác xã năm 2012 với sự tham gia ban đầu của 84 thành viên. Vốn điều lệ 480 triệu đồng. Hoạt động của Hợp tác xã chủ yếu trên các lĩnh vực: tưới tiêu, làm đất, chăn nuôi và dịch vụ mua bán nông sản.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát viên và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Giồng Bàng. Hợp tác xã cũng đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể nhằm phục vụ tốt dịch vụ nông nghiệp cho  hơn 690 ha đất sản xuất nông nghiệp, phấn đấu đạt lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/ năm.

Việc thành lập Hợp tác xã góp phần đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp của địa phương phù hợp với nhu cầu thị trường, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân. Đồng thời, góp phần xây dựng xã Thường Phước 1 nâng chất  tiêu chí 10 về thu nhập và tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới.