Xuất bản thông tin

null Tập huấn chuyên đề về kỹ năng cho cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Tập huấn chuyên đề về kỹ năng cho cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp

Sáng ngày 28/10/2020, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng bình đẳng giới cho cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quang cảnh buổi Hội nghị

Tại hội nghị, gần 100 học viên là nữ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp trên địa bàn Huyện , được hướng dẫn các chuyên đề về kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ nữ và kỹ năng tham gia ứng cử, bầu cử đối với đại biểu tham gia ứng cử; Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp, phản hồi; Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định và giải quyết xung đột…..

Đây là các kỹ năng rất cần thiết đối với cán bộ nữ, qua đó giúp cho các chi em phụ nữ phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội, trong gia đình.

Nguyễn Muội