Xuất bản thông tin

null Hợp tác xã rau an toàn Long Thuận ký kết tiêu thụ

Trang chủ Tin hoạt động

Hợp tác xã rau an toàn Long Thuận ký kết tiêu thụ

Ngày 08/01/2021 Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Long Thuận huyện Hồng Ngự đã ký kết hợp đồng với Hợp tác xã Bình Minh tại tỉnh Bến Tre tiêu thụ từ 2 đến 4 tấn rau các loại/ngày.

Ký kết tiêu thụ với Hợp tác xã Bình Minh tại tỉnh Bến Tre

Đây là đơn vị ký kết hợp đồng tiêu thụ lớn nhất của HTX từ trước đến nay, HTX Bình Minh tỉnh Bến Tre sẽ trực tiếp đến xã Long Thuận để nhận hàng và vận chuyển về Bến Tre. Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay HTX sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Long Thuận đã ký kết được 7 đối tác tiêu thụ hơn 5 tấn rau/ngày.

Rau an toàn xã Long Thuận trong nhà lưới

Riêng thị trường truyền thống HTX sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Long Thuận cung cấp từ 7 đến 10 tấn rau các loại/ngày. Đây là tín hiệu vui cho HTX ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ giúp ổn định đầu ra cho xã viên an tâm sản xuất rau sạch.