Xuất bản thông tin

null Huyện ủy Hồng Ngự họp báo tháng 3 năm 2021

Trang chủ Tin tức

Huyện ủy Hồng Ngự họp báo tháng 3 năm 2021

Sáng ngày 30/3/2021, Huyện ủy Hồng Ngự tổ chức họp báo với Đảng ủy các xã, thị trấn đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I năm 2021. Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trong quý I, Huyện ủy Hồng Ngự lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mặt trọng tâm phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, lúa đông xuân thu hoạch thắng lợi, năng suất trên 7 tấn/1ha, nông dân lợi nhuận 28 - 30 triệu đồng/1ha. Công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm. Tình hình dịch bệnh Covid - 19 được kiểm soát chặt chẽ. Huyện cũng tổ chức giao 140 thanh niên lên đường nhập ngũ đạt kế hoạch đề ra.

Đến nay, Huyện ủy đã hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, huyện quan tâm lãnh đạo chặt chẽ các bước thực hiện bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, xác định nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Các địa phương tăng cường công tác phối hợp với lực lượng đóng chân trên địa bàn biên giới, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid – 19, chủ động khắc phục những tồn tại trong việc liên kết tiêu thụ để tiến tới liên kết bền vững. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn tập trung thực hiện chặt chẽ các bước tiến tới bầu cử theo kế hoạch đề ra.

Minh Thi