Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự thành lập 10 trạm y tế lưu động trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Hồng Ngự thành lập 10 trạm y tế lưu động trên địa bàn huyện

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, UBND huyện Hồng Ngự ra quyết định số 11157/QĐ-UBND về việc thành lập 10 trạm y tế lưu động trên địa bàn huyện.

Trạm y tế lưu động có chức năng triển khai các hoạt động phòng chống dịch covid-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm covid-19 đã hoàn thành điều trị đang theo dõi sức khỏe tại nhà, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời; thực hiện tiêm chủng và truyền thông về phòng, chống dịch covid-19; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn quản lý.

(Chi tiết Quyết định số 11157/QĐ-UBND)