Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác phòng chống dịch

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Tăng cường công tác phòng chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh phát sinh tại huyện Phú Tân Tỉnh An  Giang là địa bàn giáp danh với 03 xã cù lao  Phú Thuận A, Phú Thuận B và Long Thuận  huyện Hồng ngự.

Lãnh đạo huyện Hồng Ngự chỉ đạo các địa phương này tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, quyết liệt kiểm soát tại các chốt ra, vào; nâng cao tinh thần trách nhiệm của toàn dân.

          Đặc biệt là dồn lực lượng  tại chốt cầu số 11 tại xã Phú Thuận A, lực lượng làm nhiệm vụ được chia nhau nhiều tổ luân phiên thay nhau  ứng trực 24/24h để kiểm soát chặt chẽ.

Nguyễn Muội