Xuất bản thông tin

null Tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ hai

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ hai

Công văn số 79/BĐKH-PCTT.VP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó BĐKH - PCTT và TKCN tỉnh Đồng Tháp về việc phối hợp tuyên truyền và tham gia giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ hai.

Theo đó, các đơn vị, cá nhân có đăng ký tham dự giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ hai, ngoài bài dự thi gửi cho Ban Tổ chức, đề nghị gửi thông tin tham dự về văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó Biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh (số 246, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, TPCL, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 02776.289.884. Email: chonglutbaodongthap@gmail.com).

(kèm theo Công văn)