Xuất bản thông tin

null Triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, trường chuyên biệt; bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh.

Ảnh minh họa

Mục tiêu đến năm 2025, có 90% trường học bảo đảm các điều kiện thực hiện công tác y tế trường học, chăm sóc sức khoẻ học sinh; 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế; 85% trường học bố trí ít nhất 01 khu vực bảo đảm các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết  dành cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao; 100% trường học tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn cho học sinh thông qua các giờ học chính khoá, hoạt động ngoại khoá v.v..

Để thực hiện được các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó sẽ tập trung bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, thuốc, vật tư y tế, bảo đảm đủ điều kiện triển khai hiệu quả công tác sức khoẻ học đường, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh theo quy định; khuyến khích các trường học ngoài công lập chủ động bố trí nhân lực phục vụ y tế trường học, bữa ăn học đường, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động; triển khai hiệu quả hoạt động thể thao trường học phù hợp với năng khiếu, sở thích, lứa tuổi học sinh với hình thức đa dạng v.v..

Nguồn: 334/KH-UBND

Việt Tiến

Nguồn: dongthap.gov.vn