Xuất bản thông tin

null Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 – 2025

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 – 2025

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN; tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền để  nhân dân hiểu về ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận  của công chúng về ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và sự  ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN; nâng cao ý thức “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Theo đó, nội dung tuyên truyền sẽ tập trung đề cao vai trò của ASEAN trong duy trì môi trường khu vực hòa bình, an ninh, ổn định, tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển, thịnh vượng của các quốc gia thành viên và người dân ASEAN. Tuyên truyền các hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng; các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thỏa thuận thương mại tự do khu vực ASEAN; tuyên truyền tinh thần “chủ động, tích cực và có trách nhiệm” của Việt Nam trong ASEAN, qua đó, củng cố đoàn kết, gắn kết và phát huy vai trò, tiếng nói của  ASEAN trong xử lý các thách thức an ninh ở khu vực; truyền thông nêu bật vị trí, vai trò, đóng góp, nỗ  lực của tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN; thông tin về hội nhập kinh tế  quốc tế của tỉnh; những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của tỉnh Đồng Tháp khi tham gia vào ASEAN.

Ngoài ra, kế hoạch còn hướng đến quảng bá, giới thiệu về vùng đất, nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; Đề án Tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp gắn với thương hiệu du lịch “Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen”;“ Đồng Tháp, điểm đến du lịch hấp dẫn – an toàn – thân thiện – chất lượng” trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các nước ASEAN; tuyên truyền về sự chủ động của Việt Nam và của Đồng Tháp trong việc triển khai hiệu quả các tuyên bố/ kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng khu vực v.v..

Nguồn: 348 /KH-UBND

Việt Tiến

Nguồn: dongthap.gov.vn