Xuất bản thông tin

null [Infographic] Phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin đồ họa

[Infographic] Phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp có hơn 50km đường biên giới, giáp với một số tỉnh của Vương quốc Campuchia. Các địa phương khu vực biên giới gồm: Huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự. Để tiếp tục đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2021 - 2025, Tỉnh ủy khóa XI đã ban hành Kết luận số 245-KL/TU. Mời xem infographic dưới đây.