Xuất bản thông tin

null Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng và cấm sử dụng

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng và cấm sử dụng

Ngày 13/01/2022, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định rõ danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam như: Thuốc sử dụng trong nông nghiệp, thuốc trừ mối, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc khử trùng kho, thuốc sử dụng cho sân golf, thuốc xử lý hạt giống, thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản có 23 hoạt chất; thuốc trừ bệnh có 06 hoạt chất; thuốc trừ chuột 01 hoạt chất và thuốc trừ cỏ 01 hoạt chất.

Bảng mã số HS thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam thực hiện theo Mục 22 và Mục 23 của Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2022 và thay thế Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 9/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Nguyệt Ánh

NguoonfL dongthap.gov.vn